ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB TERCHOVÁ

Našim cieľom je vytváranie nových podmienok pre dosiahnutie vyššej kvality poskytovania sociálnych služieb. Ďalším cieľom je, aby prijímateľ sociálnej služby v našom zariadení svoj život prežíval šťastne a plnohodnotne. Snažíme sa, aby boli uspokojované potreby našich klientov, či už biologické, kultúrne, športove, záujmové, spoločenské. Poskytovanie sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb, schopnosti a cieľov prijímateľov sociálnej služby. Pri určovaní cieľov vychádzame z potrieb klientov, opierame sa o naše výsledky a skúsenosti v práci, koncepciu rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja a platnú legislatívu.

OZNAM O ZÁKAZE NÁVŠTEV DO ODVOLANIA
Viac informácii...

OZNAM O ZÁKAZE NÁVŠTEV DO ODVOLANIA

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejné poskytovatelia sociálnych služieb zabezpečiť zákaz návštev.

V súvislosti s vývojom globálnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID -19 a opatreniami

 Ústredného krízového štábu SR Vás chcem informovať, že:

  1. Sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ
  2. Máme plán preventívnych opatrení
  3. Máme plán krízových opatrení v prípade karantény
  4. V prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,

Činnosti služby sú v prípade krízového stavu redukované na minimálny rozsah

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo elektronicky kedykoľvek: 
 

Mgr. Martina Lašutová, riaditeľka
0907 611 581

martina.lasutova@vuczilina.sk

 

OZNAM

Vážení rodinní príslušníci, známi a kamaráti prijímateľov sociálnych služieb

V ZpS a DSS Terchová. Chceme Vás Informovať, že Vaši rodinní príslušníci sú v poriadku, bez zdravotných problémov. Majú zabezpečené všetky potreby.

Sociálne pracovníčky im zabezpečujú nákupy.

Pokiaľ by došlo k zmene zdravotného stavu, ihneď Vás budeme informovať.

 

Opatrenia, ktoré sme prijali sú z dôvodu, aby sme Vašich príbuzných chránili.

 

Ďakujeme za pochopenie!!!

 

Mgr. M. Lašutová, riaditelka ZpS a DSS

 

POZVÁNKA

 

PORADENSKÉ CENTRUM

V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Terchová sa nachádza Poradenské centrum Terchová.

Poskytujeme základné sociálne poradenstvo.

Kontakt: č.t. 0907 947 628, email jhanuliakova@vuczilina.sk