Kontakty

pracovisko Terchová

Mgr. Martina Lašutová – riaditeľka
č.t. 041/5695203  0907 611 581
email – martina.lasutova@vuczilina.sk
 
Mgr. Jana Hanuliaková – sociálny pracovník
č.t. 041/5695203
email – jhanuliakova@vuczilina.sk
 
Mgr. Mária Laščiaková – sociálny pracovník
č.t. 0415695203
email – mlasciakova@vuczilina.sk
 
Paulína Nováková-  samostatný referent mzdovej a personálnej agendy 
č.t. 041/5695203
email – pnovakova@vuczilina.sk
 
Jana Holúbková – účtovník
č.t. 041/5695203
email – jholubkova@vuczilina.sk
 
Jana Belková – vedúca stravovacej jednotky
č.t. 041/5695028
email – jbelkova@vuczilina.sk
 
Jana Vantúchová – hlavná sestra
č.t. 041/5695028
 

pracovisko Zázrivá

Jana Brežná – inštruktor sociál. rehab.
č.t. 043/5896164
email -jbrežná@vuczilina.sk
 
Oľga Chudášová – vedúca stravovacej jednotky
č.t. 043/5896164
email – ochudasova@vuczilina.sk
 
Bc. Dáša Gaššová - hlavná sestra
č.t. 043/5823397
 
V prípade záujmu o dobrovoľníctvo v ZpS a DSS Terchová, prosím kontaktujte riaditeľku zariadenia.
 
Pripomienky a námety na zlepšenia sú evidované u sociálneho pracovníka:
Kontakt: č.t. 041/5695203
email – jhanuliakova@vuczilina.sk