Kontakty

pracovisko Terchová

Mgr. Žofia Hajná – riaditeľka
č.t. 041/5695203
email- zhajna@vuczilina.sk
 
 
Mgr. Jana Hanuliaková – sociálny pracovník
č.t. 041/5695203
email – jhanuliakova@vuczilina.sk
 
 
Paulína Nováková-  samostatný referent mzdovej a personálnej agendy 
č.t. 041/5695203
email – pnovakova@vuczilina.sk
 
 
Jana Holúbková – účtovník
č.t. 041/5695203
email – jholubkova@vuczilina.sk
 
 
Eva Hanuliaková – vedúca stravovacej jednotky
č.t. 041/5695028
email – ehanuliakova@vuczilina.sk
 
 
Jana Vantúchová – hlavná sestra
č.t. 041/5695028
 

pracovisko Zázrivá

Bc. Jana Smolková – sociálny pracovník, ergoterapeut
č.t. 043/5896164
email -jsmolkova@vuczilina.sk
 
 
Oľga Chudášová – vedúca stravovacej jednotky
č.t. 043/5896164
email – ochudasova@vuczilina.sk
 
Dáša Gaššová - hlavná sestra
č.t. 043/5823397
 
V prípade záujmu o dobrovoľníctvo v ZpS a DSS Terchová, prosím kontaktujte riaditeľku zariadenia.
 
Pripomienky a námety na zlepšenia sú evidované u sociálneho pracovníka:
Kontakt: č.t. 041/5695203
email – jhanuliakova@vuczilina.sk