Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová

A. Hlinku 234/8, 013 06 Terchová

 

OZNAM O ZÁKAZE NÁVŠTEV DO ODVOLANIA

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejné poskytovatelia sociálnych služieb zabezpečiť zákaz návštev.

V súvislosti s vývojom globálnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID -19 a opatreniami

 Ústredného krízového štábu SR Vás chcem informovať, že:

  1. Sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ
  2. Máme plán preventívnych opatrení
  3. Máme plán krízových opatrení v prípade karantény
  4. V prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,

Činnosti služby sú v prípade krízového stavu redukované na minimálny rozsah

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo elektronicky kedykoľvek:                                     Mgr. Martina Lašutová, riaditeľka

                                                                                   0907 611 581

                                                                                   martina.lasutova@vuczilina.sk

Ďakujeme za pochopenie!!!