Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová

Aktivity

V zariadení je klientom poskytovaná komplexná starostlivosť a sociálne služby, rehabilitácia. Klienti sa venujú čítaniu kníh, novín a náboženských časopisov, ručným prácam, ako je vyšívanie, štrikovanie, lepenie, vyhotovovanie vianočných, veľkonočných a iných ozdôb, pohľadníc a pozdravov, pletenie prútených košíkov a hrajú spoločenské hry, ako sú  šachy, dáma, domino, karty a iné. Mobilnejší klienti pomáhajú pri úprave okolia,  oberaní ovocia, starostlivosti o rastlinstvo v záhrade, varení gulášu a opekaní v prírode, v zime odhŕňajú  sneh a zametajú chodníky. V zariadení je venovaná pozornosť aj duchovným potrebám klientov, s možnosťou účasti na  bohoslužbách konaných v kaplnke nachádzajúcej sa priamo v areáli zariadenia.
Pre klientov sú organizované rôzne spoločenské podujatia, výstavy ručných prác obyvateľov. Klienti chodia na výlety do okolia a na návštevy iných zariadení. Poobedňajšie hodiny trávia zväčša pozeraním TV programov, rozhovormi alebo hraním spoločenských hier.