Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová

A. Hlinku 234/8, 013 06 Terchová

 

 

OZNAM

Vážení rodinní príslušníci, známi a kamaráti prijímateľov sociálnych služieb

V ZpS a DSS Terchová. Chceme Vás Informovať, že Vaši rodinní príslušníci sú v poriadku, bez zdravotných problémov. Majú zabezpečené všetky potreby.

Sociálne pracovníčky im zabezpečujú nákupy.

Pokiaľ by došlo k zmene zdravotného stavu, ihneď Vás budeme informovať.

 

Opatrenia, ktoré sme prijali sú z dôvodu, aby sme Vašich príbuzných chránili.

 

Ďakujeme za pochopenie!!!

 

Mgr. M. Lašutová, riaditelka ZpS a DSS